Theses on the same topic (having an identical keyword):

trametes versicolor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv inokulace Trametes versicolor a Bacillus subtilis na účinnost kompostování gastroodpadu
 (Mariia Balycheva)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gcpkhj// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Theses on a related topic

Vazba chorošů na dřeviny na území Severní Moravy a Slezska
 (Kristýna NEŠPOROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kkuyrz// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic

Hostitelská preference dřevních chorošů na veřejných prostranstvích Havířova, Karviné a Českého Těšína
 (Martina ZOLLEROVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//8sdx82// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Choroše na dřevinách ve veřejné zeleni severní Moravy a Slezska
 (Veronika MÁCHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//te6ey6// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Využití extraktivních látek tropických dřev pro zvýšení přirozené trvanlivosti buku
 (Zdeňka Přibylová)

2016, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5q48dr// | Dřevařství / | Theses on a related topic

Porovnání účinnosti metod extrakce tropických dřev na základě analýzy získaného extraktu a jeho vlivu na dřevokazné houby
 (Zdeňka Přibylová)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//do94ch// | Dřevařské inženýrství / | Theses on a related topic

Porovnání účinnosti metod extrakce tropických dřev na základě analýzy získaného extraktu a jeho vlivu na dřevokazné houby
 (Zdeňka Přibylová)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//do94ch// | Dřevařské inženýrství / | Theses on a related topic

HPLC analýza vybraných druhů hub (makromycet) a jejich biologická aktivita
 (Jana Rohálová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ly2d3/ | Biochemie / | Theses on a related topic