Theses on the same topic (having an identical keyword):

turnout

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Closeness and Turnout in French Legislative and Presidential Elections
 (Kristýna Schneiderová)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r9l7f/ | Politologie / | Theses on a related topic

Kdo chodí k volbám? Geografie volební účasti.
 (Dominik Kevický)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/se6id/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Vliv průzkumů veřejného mínění na volební účast
 (Vojtěch Půček)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dj6ex/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Analýza volebních dat ČSÚ pro volbu prezidenta ČR 2018 - diference volební účasti, výsledků voleb mezi jednotlivými okresy
 (Jana Belaníková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/c3iit/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Od přímých efektů k podmíněným: Individuální a kontextuální vysvětlení volební účasti ve 31 zemích
 (Michal Nový)

2015, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/etshs/ | Politologie (čtyřleté) / Politologie | Theses on a related topic

Volební účast a její determinanty v demokratické Evropě
 (Michal Nový)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t2bl6/ | Politologie / | Theses on a related topic

Volební účast v České republice v kontextu voleb prvního a druhého řádu
 (Daniel SUDÍK)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//iiw61o// | Politologie / Politologie (dvouoborové) - Společenské vědy (dvouoborové) | Theses on a related topic

Volební účast v České republice v kontextu voleb prvního a druhého řádu
 (Daniel SUDÍK)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9x9ae9// | Politologie / Politologie (dvouoborové) - Společenské vědy (dvouoborové) | Theses on a related topic

Návrh marketingové komunikace pro zvýšení návštěvnosti lékárny
 (Jan Vietoris)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117703 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic

Potenciál vlivu elektronických voleb na volební účast v ČR
 (Kateřina Vondráková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46929 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)