Theses on the same topic (having an identical keyword):

uctovnictvo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Účtovníctvo ako nástroj finančného riadenia v podmienkach trhového hospodárstva
 (Martina Gajdošíková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/pjx8x/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Účtovníctvo podnikateľov podľa Obchodného zákonníka
 (Miroslava Knapeková)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/rh5d1/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Účtovníctvo podnikateľov zapísaných v obchodnom registri s prihliadnutím na s.r.o.
 (Daša Koraušová)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/crt5f/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Účtovníctvo v malom a strednom podnikaní
 (Lucia Liptaiová)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/g5mjk/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Finančné rozhodovanie a jeho prepojenie na finančné a vnútropodnikové účtovníctvo
 (Lucia Líšková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/jfpcv/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

IFRS verzus slovenské účtovníctvo: dlhodobý majetok
 (Dominika Gáboríková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ysl9x/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Účtovníctvo verejného sektora na Slovensku
 (Matej Kovačovič)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44390 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Daňová evidencia versus účtovníctvo
 (Petra Hromuľáková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0p0oq8// | Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku | Theses on a related topic

Kreatívne účtovníctvo
 (Kristína Andrášová)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//o1sj04// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Daňová evidencia v ČR vs. Jednoduché účtovníctvo na Slovensku
 (Michaela Bilá)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/36653 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)