Theses on the same topic (having an identical keyword):

umirani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Fenomén umírání a smrti pohledem pracovníků v paliativní péči
 (Vanessa Jandová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cre64/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Umírání a smrt z pohledu klientů v domově pro seniory
 (Veronika Škrabalová)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/bclec/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Umírání v domově pro seniory z pohledu sociálního pracovníka
 (Lenka Markéta Holasová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i2fot/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Postoje sester k umírání v chronické intenzivní medicíně
 (Martina Fingerová)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dpt93/ | Intenzivní péče / | Theses on a related topic

Umírání na odděleních následné intenzivní péče
 (Lucie Šťastná)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bc2hh/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Umírání a smrt na intenzivní péči z pohledu studentů
 (Martina Zemánková)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wnm85/ | Intenzivní péče / | Theses on a related topic

Umírání v Malé Itálii
 (Viktorie Pavlíčková)

2022, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění

https://is.jamu.cz/th/rfwj4/ | Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika | Theses on a related topic

Umírání a smrt přemyslovských knížat a králů
 (Richard Král)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v7x1t/ | Historie / | Theses on a related topic

Umírání a smrt přemyslovských knížat a králů
 (Richard Král)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v7x1t/ | Historie / | Theses on a related topic

Vzdělávání v oblasti smrti a umírání u studujících výchovy ke zdraví
 (Nela Jeschkeová)

2024, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c5bjm/ | Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)