Theses on the same topic (having an identical keyword):

vyzkumna agentura

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením
 (Šárka Mikulková)

2007, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qk5w2/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Agentura pro sociální začleňování - názory sociálních pracovnic
 (Monika HRDINOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//y1ok1f// | Sociální politika / Komunitní rozvoj | Theses on a related topic

Lidská práva v Evropské unii: Agentura pro základní práva
 (Ľubomír Majerčík)

2006, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rzxpy/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a evropská studia | Theses on a related topic

Fenomén singles v ČR z pohledu dat výzkumných agentur
 (Daniel Kunc)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70484 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonomická demografie | Theses on a related topic

Moderní metody dotazování ve výzkumné agentuře Ipsos Tambor s.r.o.
 (Petra Němečková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//znakpo// | Ekonomika a management (Bc.) / | Theses on a related topic

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením prostřednictvím spolupráce zaměstnavatelů s agenturou pro podporované zaměstnávání
 (Eva Laušmanová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m9vm9/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Vliv migrační krize na fungování a postavení agentury FRONTEX
 (Martin Holeček)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pn3dy/ | Sociální politika a sociální práce / Evropská studia | Theses on a related topic

Podpora neziskových aktivit ze strany českých PR agentur
 (Simona Lacinová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t3io9/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Ochrana hranic EU a role agentury FRONTEX v ní
 (Martin Hrabálek)

2010, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f384b/ | Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Evropská studia | Theses on a related topic

Unijní agentury a jejich postavení v institucionálním rámci EU
 (Pavla JURÁŠKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//suqm3a// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)