Theses on the same topic (having an identical keyword):

vyzkumna prace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Proměna vybraných aspektů skupinové práce s ohledem na cíl skupinové práce
 (Veronika Babyrádová)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogx5m/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Možnosti uplatnění absolventů oboru sociální práce na trhu práce v daném regionu
 (Lucie KUBKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jlkyc6// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Opatření sociální práce proti domácímu násilí: Analýza odborných článku v časopise Sociální práce v období 2003-2021
 (Nela VÁCLAVÍKOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//56aapv// | Sociální práce / | Theses on a related topic

Job klub, s rekvalifikací zpět do práce
 (Milan Tikal)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/opoqd/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce na Úřadu práce České republiky po roce 2012: případová studie na oddělení hmotné nouze ve Žluticích
 (Lucie KUCHÁROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6igzz3// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Začleňování žen na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené v České republice
 (Veronika Kramarčíková)

2023, Diplomová práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/ql3ux/ | Veřejná ekonomika a správa / | Theses on a related topic

Chápání sociální práce při práci s mladistvými romskými uživateli drog
 (Barbora Peštová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y509q/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Práce s pohybem v dramatické výchově
 (Lenka Koukolová)

2023, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění

https://is.jamu.cz/th/kl1kg/ | Dramatická umění / Výchovná dramatika pro Neslyšící | Theses on a related topic

Generace Z na trhu práce
 (Monika Kratochvílová)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z1no0/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce
 (Tereza ŠPUNDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//25nvfr// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)