Theses on the same topic (having an identical keyword):

zivotni cyklus zakaznika.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Životní cyklus zákazníka a návrh jeho implementace do marketingové komunikace ve vybrané společnosti
 (Klára Voráčková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//sizod2// | Ekonomika a management (Ing.) / | Theses on a related topic

Životní cyklus zákazníka a návrh jeho implementace do marketingové komunikace ve firmě AUTO GRÁL s.r.o.
 (Klára Voráčková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//5irqo8// | Ekonomika a management (Ing.) / | Theses on a related topic

Životní cyklus malého podnikání ve stavebnictví od jeho založení po současnost
 (Martina Kotzurová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/121957 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

Využití chatbotů v rámci životního cyklu zákazníka
 (Vojtěch Hrdina)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77106 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Možnosti optimalizace životního cyklu zákazníka e-shopu
 (Linda Hlaváčová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44982 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

Hodnocení nákladů a přínosů na zákazníka v průběhu životního cyklu informačního systému - pohled dodavatele IT služeb
 (Světlana Břízová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//t64gg3// | Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku | Theses on a related topic

Životní cyklus geografického informačního systému AirMap
 (Roman Bár)

2008, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69464 | Geodézie a kartografie / 3602T002 | Theses on a related topic

Úloha marketingové komunikace v jednotlivých etapách životního cyklu produktu
 (Nikola Urešová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/iel2a/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Využití reklamy jako nástroje Integrované marketingové komunikace v průběhu životního cyklu výrobku
 (Barbora Málková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qlh4j/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)