Theses on the same topic (having an identical keyword):

zkraceni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Postavení neúměrného zkrácení v systému občanského práva
 (Michal Janoušek)

2015, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jpwnu/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Neúměrné zkrácení a lichva podle nového občanského zákoníku
 (Petr Vokurka)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1dmk/ | Právní specializace / Právo a podnikání | Theses on a related topic

Trestný čin zkrácení daně z hlediska juristického, kriminologického, případně kriminalistického
 (Izabela Melková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dcl1e/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Aplikace metody SMED pro zkrácení doby přestavby tažné stolice
 (Lukáš Pastuszek)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114397 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Kvalitativní a ekonomické dopady zkrácení doby míchání stavebních směsí
 (Tibor Borbély)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114347 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Prověření zkrácení jízdních dob vlakové linky R13 Brno – Břeclav – Olomouc
 (Dominik Mazel)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//1b4nc7// | Technika a technologie v dopravě a spojích / | Theses on a related topic

Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
 (Eliška HOROVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//406cif// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Analýza procesů týkajících se výrobní zakázky ve společnosti Austin Detonator s.r.o. a návrh opatře-ní pro jejich zkrácení
 (Patricie Bařinková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y0sfaq// | Systémové inženýrství a informatika / Řízení výroby a kvality | Theses on a related topic

Analýza procesů týkajících se výrobní zakázky ve společnosti Austin Detonator s.r.o. a návrh opatře-ní pro jejich zkrácení
 (Patricie Bařinková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y0sfaq// | Systémové inženýrství a informatika / Řízení výroby a kvality | Theses on a related topic

Zkrácení seřizovacích časů a standardizace postupu
 (David ŠPAČEK)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//woiuu7// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)