Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

transport market

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Management et marketing d'une société de transport international
 (Kristýna JUREČKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k25umz// | Filologie / Odborná francouzština pro hospodářskou praxi | Theses on a related topic

Německo-česká spolupráce v oblasti nákladní dopravy a logistických služeb na příkladu firmy Lukas Transport s.r.o.
 (Jakub LUKÁŠEK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//06f1ou// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina | Theses on a related topic

Vliv specifik železniční dopravy na konkurenci na trhu dopravních služeb
 (Matúš Melicherčík)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d6dn5/ | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic

The illicit market of cultural goods: a heritage in perpetual danger
 (Marta La Falce)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vwts2/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa (angl.) | Theses on a related topic

Bavorský model veřejných soutěží a jeho aplikace na trh železniční dopravy v České republice
 (Dominik Chmelař)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ilct5/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Nákladní železniční doprava a její pozice na dopravním trhu
 (Tomáš Kubeša)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n5elh/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Analýza nákladů a výnosů společnosti Veolia Transport Teplice s.r.o.
 (Petr Mareš)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74484 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Cenová diskriminace v osobní železniční dopravě na Slovensku
 (Ján Bulejčík)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/es73y/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Comparaison du transport ferroviaire des voyageurs en France et en République Tcheque dans le cadre de l´Union Européenne
 (Pavlína MIĽKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r0tx76// | Filologie / Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii | Theses on a related topic

Postavenie a význam železničnej dopravy v súčasnom cestovnom ruchu
 (Nika Hamarová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/15113/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)