Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kunstat

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Ochrana a bezpečnost movitých kulturních památek v podmínkách Státního zámku Kunštát
 (Markéta Dušková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkonl/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Nejstarší urbář panství Kunštát
 (Lenka Zvařičová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/loftf/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Teoretická část: Středověké nástěnné malby na zámku Kunštát. Průzkum maleb v kontextu stavebních proměn. Praktická část: Celoplošný odkryv a restaurování referenční plochy.
 (David Zeman)

2017, Diplomová práce, Fakulta restaurování / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ufj8hg// | Výtvarná umění / Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury | Theses on a related topic

Studie návrhu malé vodní nádrže v k.ú. Kunštát
 (Brigita Rotroeklová)

2016, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//591j2p// | Krajinářství / | Theses on a related topic

Zámek Kunštát v 18. a 19.století
 (Andrea Ježková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sgkgr/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

Finanční analýza podniku STRABAG a.s.
 (Karel Kunštát)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/60021 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Pečeti pánů z Kunštátu (exkurz do sfragistické problematiky významného moravského rodu)
 (Jindra Pavelková)

2008, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rmd5s/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Život a následná integrace dětí Dětského domova Hodonín u Kunštátu
 (Zuzana ZACHOVALOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//y9ncby// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Knihovní katalogy Marie Thecly hraběnky Coudenhove-Honrichsové na zámku v Kunštátě (Edice knihovních katalogů B a H)
 (Lenka Zvařičová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oljjd/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Kostel sv. Ducha v Kunštátě v kontextu s imbsenovskými kostely na bývalém kunštátském panství
 (Radim Štěpán)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kehhb/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)