Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zachovani tradice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Tradice versus koncept v současném českém malířství
 (Neli Hejkalová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hjcb8/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Zvyky a tradice čínských přistěhovalců v České republice
 (Ludmila Škrobová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1a7t/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Jak přežít blahobyt (etické hledisko střetu tradice a konzumu)
 (Kristýna MÖHWALDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nhw1u8// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Romské rodinné tradice a zvyky
 (Dominika Sentnerová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//cgykq2// | Specializace v pedagogice / český jazyk - humanitní studia | Theses on a related topic

Tradice betlémářství na Příbramsku
 (Natálie Lundáková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41881 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Slovácký krúžek v Brně a jeho vliv na šíření a zachování hudebních tradic v regionu Slovácko
 (Kateřina Čechovská)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t8n0f/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Krajkářská tradice, možnosti jejího zachování a prezentace na příkladu Vamberecké krajky
 (Michaela Nováková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41515 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Lidová hudební tradice na Lašsku
 (Tereza Joanna Satinská)

2013, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7944 | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

Zřízení kroužku paličkování v rámci zachování tradic Valašska
 (Pavlína FILGASOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b7xr6n// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Bachovská hudební tradice v Arnstadtu.
 (Tereza STAŇKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3nmvva// | Specializace v pedagogice / Hudební výchova (jednooborové) | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)