Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

curriculum documents

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Pojetí asertivity v kurikulárních dokumentech základního vzdělávání ve vybraných zemích
 (Pavlína Vyžrálková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pkr74/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Komparativní analýza pojetí environmentální výchovy v kurikulárních dokumentech vybraných států střední Evropy
 (Petra NEDVĚDOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//kmguqe// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Komparace kurikulárních dokumentů České republiky a Anglie
 (Aneta Řezníčková)

2019, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yp5clm// | Specializace v pedagogice / Pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Proměny pojetí multikulturní výchovy v kurikulárních dokumentech České republiky
 (Dominika VAŇKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gfj5ko// | Specializace v pedagogice / občanská výchova - český jazyk | Theses on a related topic

Školní zralost žáka jako předpoklad vstupu do 1. ročníku ve vztahu k novým kurikulárním dokumentům
 (Jana Lažová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s9bhp/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Proměny pojetí multikulturní výchovy v kurikulárních dokumentech ČR
 (Dominika VAŇKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rq1v8i// | Specializace v pedagogice / občanská výchova - český jazyk | Theses on a related topic

Projektované kurikulum tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku
 (Martina Habrdlová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o458q/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

UNTERRICHTSPLANUNG DER DEUTSCHSTUNDEN UND IHRE DURCHFÜHRUNG NACH DEM GEGENWÄRTIGEN SCHULBILDUNGSPROGRAMM AN DER "3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA" IN CHEB
 (Petra PAŽĎOROVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//puglhk// | Učitelství pro střední školy / ČJ-NJ | Theses on a related topic

Srovnání kurikulárních dokumentů českého a švédského základního školství
 (Andrea Ječmínková)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/krw4o/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic