Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

traffic conditions

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Zhodnocení hlukové situace v centru města Cheb po změně místních dopravních podmínek
 (Michal PREKOP)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//odjoeq// | Geografie / Geografie střední Evropy | Theses on a related topic

Návrh organizačních opatření na zlepšení cyklistické dopravy mimo hlavní ulice v Praze
 (Václav Kříž)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6jj48h// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Theses on a related topic

Informování cestující veřejnosti při mimořádných stavech v provozu tramvají
 (Lucie Ferková)

2018, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cwjczy// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Hodnocení dopravně technického řešení a stavu silnice II. třídy č. 635 v úseku Loštice - Litovel
 (Jiří Skála)

2015, Diplomová práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//z1zswb// | Technické znalectví a expertní inženýrství / | Theses on a related topic

Šíření hluku a vibrací z provozu tramvajové dopravy v podmínkách DP Ostrava.
 (Jan Kramný)

2009, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/77993 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele v podmínkách ČR, EU a světa
 (Tomáš Mrnka)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/nolzx/ | Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví | Theses on a related topic

Studium vlivu meteorologických podmínek na zhoršování kvality ovzduší v okolí dopravních zdrojů
 (Josef Toláš)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ss5njc// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Theses on a related topic

Analýza podmínek pro bezpečné zastavení vozidla v městském provozu
 (Kamil Jedlička)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bf3xds// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

Komparace podmínek v segmentu železniční nákladní dopravy v USA a EU
 (Filip Kovárník)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cvghs0// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Problematika podmínek udělení a držení řidičského oprávnění /jako součást dopravně bezpečnostního opatření/
 (Alena Turečková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/iqumz/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)