Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

management vedeni porodu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Předčasný porod a krvácení při porodu v přednemocniční neodkladné péči
 (Petr TOPIČ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//smktn4// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Inhalační analgezie rajským plynem při porodu
 (Nicola BŘEZINOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f81c41// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Strategie vedení porodu koncem pánevním
 (Jitka STRAKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k0kv53// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Vedení porodu v terénu
 (Pavlína Jakoubková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//blugnh// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Vliv vedení porodu na vznik poporodních komplikací
 (Irena STRNADOVÁ)

2022, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3pf523// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče v porodní asistenci | Theses on a related topic

Zájem porodních asistentek o samostatné vedení fyziologického porodu na porodním sále
 (Šárka STACHOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0pgq0c// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče v porodní asistenci | Theses on a related topic

možnosti vedení porodu plodu koncem pánevním
 (Lucie VÍTKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jd5eth// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Vliv urychlování a zásahů do porodu na jeho průběh a pocity rodičky
 (Markéta Konířová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j3wav/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Přístup zdravotníků k vedení porodu
 (Šárka TREJBALOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//30kfr3// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Vedení porodu koncem pánevním: spontánní porod nebo císařský řez?
 (Michaela Třeštíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rpflbf// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)