Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rusko

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Integrační procesy v postsovětském prostoru- Rusko jako hlavní aktér/ Rusko jako hlavní protivník
 (Nikola KOLÁŘOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9uaob7// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a východoevropská studia | Theses on a related topic

Rusko a jeho politicko-ekonomický vliv v tzv. blízkém zahraničí během vlády V. Putina
 (Aneta Zavřelová)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cskl9/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Rusko-Japonská válka a změna globálního postavení Japonska
 (Tomáš Trávníček)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yoz0p/ | Filologie / Japanistika | Theses on a related topic

Rusko a Sovětský svaz v memoárové literatuře prizmatem československých legionářů
 (Štěpán Krejčiřík)

2023, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u69hz/ | Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání / | Theses on a related topic

Jezdectví jako prvek aktivního cestovního ruchu: Rusko-česká terminologie
 (Adéla Vokřálová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/um2h6/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Lingvistická a translatologická analýza rusko-české odborné terminologie včelařského kalendáře
 (Alina Morozowa)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eh28h/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka | Theses on a related topic

Rusko-polská válka z pohledu vybraných československých médií
 (Václav Kozák)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r1k3z/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Analýza rusko-českých interferencí v překladu knihy Vlastní životopis Nikolaje Berďajeva přeložené Markétou Válkovou
 (Miloslava Trumpešová)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i99x9/ | Ruská studia / Ruština se zaměřením na překladatelství | Theses on a related topic

Obraz Rusko-japonské války v českém dobovém tisku
 (Šimon Magyar)

2023, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/viay0/ | Japanistika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)