Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

test vykonu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
TEST-RETESTOVÝ VÝKON VYBRANÝCH KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U ÚČASTNÍKŮ KVAZIEXPERIMENTÁLNÍ STUDIE TERAPIE TMOU
 (Magdaléna HAVELKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//o23d4q// | Psychologie / | Theses on a related topic

Vývoj a validizace kombinovaného inhibičního a vigilančního testu kontinuálního výkonu.
 (Jaroslav Točík)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbn38/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Možnosti využití vybraných testů Vienna test systému
 (Martina SIKOROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//408so3// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - biologie | Theses on a related topic

Paměťový test LGT3 - normativní studie
 (Lucie Buřilová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xg20p/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Bochumský maticový test u nadprůměrně inteligentních
 (Barbora KOLDOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f23iqk// | Psychologie / | Theses on a related topic

Sledování rozdílů u dospělé populace při testování prostřednictvím Vienna test systému
 (Martina SIKOROVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//o1od16// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Vztah mezi výkonem v Testu pozornosti d2, pracovním tempem a mírou chybovosti v performační zkoušce
 (Eva Tichá)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ojftl/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)