Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

infekcni odpad

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vznik a režim likvidace odpadů z Nemocnice Prachatice a.s.
 (Kateřina RODOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i9vrc2// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Zvýšení efektivity třídění nebezpečného odpadu v Nemocnici Český Krumlov a.s.
 (Šárka SELINGEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q32byb// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Odpady ze zdravotnických zařízení se zaměřením na nakládání s odpady v nemocnici v Karviné
 (Zdeněk HROMEK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2378 | Inženýrská ekologie / | Theses on a related topic

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení a porovnání nemocnic Kutná Hora a Havlíčkův Brod
 (Dominika ZELENÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dom7bm// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Nakládání s odpady ve fakultní nemocnici
 (Miroslava ZACHARIÁŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ht05oc// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Nakládání s infekčním zdravotním odpadem
 (Zdeňka Gajdošová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86737 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Zhodnocení způsobů nakládání s odpady ze zdravotnictví
 (Anna Blažková)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gs9qmx// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Nebezpečné odpady ze zdravotnictví v Krajské zdravotní, a. s.
 (Petr WILD)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5l7ujd// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

NOVÉ ASPEKTY V LIKVIDACI INFEKČNÍHO ODPADU VE ZDRAVOTNICTVÍ
 (Edita KRŇOULOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kjrzl9// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Optimalizace nakládání s vybranými druhy odpadů v nemocnici středního typu.
 (Veronika Rožičová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137439 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)