Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

histonove modifikace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Post-transkripční modifikace histonových proteinů buněk myeloidní řady
 (Adéla Mikulová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iz0bq/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Epigenetické modifikace telomerového chromatinu rostlin
 (Martin Lyčka)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqzx5/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Kvantifikace změn proteinových posttranslačních modifikací pomocí hmotnostní spektrometrie
 (Hana Kuchaříková)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jg12w/ | Genomika a proteomika / | Theses on a related topic

Funkční vztah mezi methyltransferasami DNA a methylačními markery histonových modifikací u myelomových buněčných linií
 (Anna VALNÍČKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nncz25// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Proteiny asociované s rostlinnými telomerami
 (Kateřina Adamusová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4zus/ | Genomika a proteomika / | Theses on a related topic

Příprava histonových extraktů pro charakterizaci posttranslačních modifikací
 (Zuzana Staňková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kxvtt/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Prostorová a časová analýza organizace a modifikací chromatinu v jádrech embryí a endospermu vyvíjejících se semen ječmene
 (Ľuboslava FERKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2zbpm5// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Studium změn epigenomu rostlin rajčete v rámci imunitní reakce rostlin
 (Eliška Kubínová)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c0r6k/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Vliv epigenetických změn na vybrané fytohormony a transkripty zahrnuté v imunitní reakci rostlin
 (Lukáš Mazur)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzlek/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Specifické imunologické a epigenetické vlastnosti nádorových buněk a jejich význam v léčbě vybraných hematoonkologických onemocnění
 (Veronika Foltánková)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aubam/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)