Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

chloridy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Ověření interakce zvolené elektrody pro porovnání stupně znečištění vodných roztoků
 (Evžen Vokál)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2uinwt// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Testování vybrané potenciometrické elektrody pro sledování zvoleného kovu ve vodných roztocích
 (Lucie Králíčková)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//aos4yw// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Měření s NH\dindex{4}\hindex{+} - iontově selektivní elektrodou za zvolených vodohospodářsky využitelných podmínek
 (Jana Jelínková)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wrjonk// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Potenciometrické titrace neiontových tenzidů indikované iontově-selektivními elektrodami typu coated-wire
 (Eva Brandsteinová)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tlrcmd// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Potenciometrické titrace neiontových tenzidů indikované iontově-selektivními elektrodami typu coated-wire
 (Eva Brandsteinová)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tlrcmd// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Měření s NH\dindex{4}\hindex{+} - iontově selektivní elektrodou za zvolených vodohospodářsky využitelných podmínek
 (Jana Jelínková)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wrjonk// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Stanovení disociačních konstant vybraných léčiv spektrofotometrickou a potenciometrickou titrací
 (Eva Vaverková)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8oilto// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Stanovení disociačních konstant vybraných léčiv potenciometrickou a spektrofotometrickou titrací
 (Irena Niesnerová)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//60q56t// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Efekt podzimní a jarní aplikace azolových regulátorů na formování výnosu semen ozimé řepky olejky
 (Petr KRÁL)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//j7odyy/Diplomov-prce-Krl.pdf/ | Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství - Fytotechnika | Theses on a related topic

Zhodnocení jarní aplikace regulátorů růstu a stimulátorů v porostech ozimé řepky vybraného podniku
 (Ladislav HNILIČKA)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mba1vs/DP-Ladislav_Hnili_ka.pdf/ | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic