Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cohesion policy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Does European Union and national regional policy correlate with a decrease in unemployment rate in Romania?
 (Diana Gorda)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/47963 | Ekonomie a hospodářská správa / Economics | Theses on a related topic

Koncept územní soudržnosti v kohezní politice Evropské unie
 (Jan Pikna)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r7fv5/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Kohezní politika EU a podpora inovačního podnikání v nových členských zemích
 (Natálie Volková)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ye1dd/ | Regionální rozvoj / Projektový management | Theses on a related topic

Budoucnost kohezní politiky
 (Aleš Silovský)

2009, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eu64s/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

Postoje členských států EU k budoucímu nastavení politiky hospodářské a sociální soudržnosti
 (Nela Hájková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/li01m/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Budoucnost kohezní politiky - Pozice České republiky
 (Renata Černilovská)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c91od/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Vývoj a budoucnost politiky soudržnosti Evropské unie
 (Sandra Bartáková)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jzg4n/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Priority kraje Vysočina po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Evropské unie
 (Václav Novák)

2010, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxv6g/ | Geografie a kartografie / Regionální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Působení Olomouckého kraje při vyjednávání o podobě kohezní politiky EU 2014+
 (Pavel Juráš)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y5pg0/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Komparativní analýza regionální politiky v ČR a Španělsku
 (Zdenka Hostová)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vh9t1/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)