Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

estery kyseliny akrylove

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

\tp{Vliv obsahu esterů kyseliny akrylové na vlastnosti kopolymerů na bázi styrenu připravených emulzní polymerací.}
 (Peter Boháčik)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//c2vdii// | Chemie a technologie materiálů / Organické povlaky a nátěrové hmoty | Theses on a related topic

Hodnocení alternativních metod zpracování a likvidace kapalných odpadů z výrobny kyseliny akrylové a jejích esterů v Momentive Specialty Chemicals a.s, Sokolov
 (Miloslav Brzek)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103129 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Zpracování kapalných odpadů z výrobny kyseliny akrylové a jejich esterů v Hexion Specialty Chemicls Sokolov, a.s.
 (Miloslav Brzek)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86613 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Photoremovable Chiral Auxiliary and Effect of ring size on Photo-Favorskii reaction
 (Viju Balachandran Kammath)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/inbpb/ | Chemie (čtyřleté) / Organická chemie | Theses on a related topic