Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

DNA

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Elektrochemická detekce oligonukleotidů na površích chemicky modifikovaných elektrod
 (Filip Dyčka)

2006, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n3chc/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Elektrochemické studium inhibitoru DNA methyltransferáz Zebularinu
 (Daniel Dobrovodský)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xv4ek/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Elektrochemické reakce železa a magnetitu na pevné a pastové elektrodě v alkalickém prostředí
 (Radek Suchánek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133092 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Theses on a related topic

Elektrochemická charakterizace redoxních reakcí železa a jeho sloučenin na pevných a pastových elektrodách
 (Vlastimil Novák)

2021, Disertační práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145394 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Theses on a related topic

Elektrochemické studium nukleových kyselin a jejich složek pomocí eliminační voltametrie s lineárním scanem (EVLS)
 (Radka Mikelová)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ccxhk/ | Chemie (čtyřleté) / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

Elektrochemické studium inhibitoru DNA methyltransferáz Zebularinu
 (Daniel Dobrovodský)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xv4ek/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Telomery a telomerový chromatin v kalusech rostlin Arabidopsis thaliana kultivovaných v přítomnosti epigeneticky aktivní látky
 (Klára Konečná)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v318e/ | Biochemie / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Interakce proteinu p53 s DNA: studium vlivu látek modulujících strukturu DNA, koncentrace solí a využití elektrochemických metod ke studiu protein-DNA interakcí
 (Peter Šebest)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gukpk/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Elektrochemické metody pro detekci interakcí DNA s proteiny a pro sledování enzymatických přeměn DNA
 (Monika Hermanová)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgqi0/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Interakce DNA-vazebných proteinů s DNA tvořícími guaninový kvadruplex
 (Denis Šubert)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qqvdb/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)