Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sila testu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Analýza síly testu pro 2-výběrové parametrické a neparametrické testy střední hodnoty
 (Magdaléna Macková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ey40j/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Vybrané možnosti modulu Analýza síly testu v systému STATISTICA
 (Petra Doucková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/smzur/ | Matematika / Ekonomie Aplikovaná matematika pro víceoborové studium | Theses on a related topic

Analýza síly testu
 (Ondřej Král)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40029 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Theses on a related topic

Porovnání zdatnosti studentů gymnázia a SOU v Tišnově pomocí testu Fitnessgram
 (Michal Mašek)

2014, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ybxxq/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Vliv verbální intervence na výkon v testu svalové síly
 (Nikolas ŠVARC)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jvlz4p// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Hodnocení poškození DNA v lidských buňkách pomocí testu mikrojader
 (Anna Kalužová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxlrj/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Shapirův-Wilkův test
 (Jan Bubeníček)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z4ef9/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Validita intermitentního zotavovacího Yo-Yo testu u adolescentních hráčů fotbalu.
 (Tomáš MRÁZEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//payimy// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Reliabilita testu maximální síly dolních končetin v Centru diagnostiky lidského pohybu u chlapců dorosteneckého věku
 (Vratislav ŽILA)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7feb5c// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - občanská výchova, Společný základ pro obory zaměřené na vzdělávání, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)