Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

autorskopravni vztahy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vývoj ochrany autorských práv audiovizuálních děl: autorskoprávní problematika filmových děl
 (Jana Lohrová)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kkaqv/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Autorskoprávní ochrana audiovizuálního díla
 (Mikuláš KARPETA)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4styai// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Autorskoprávní ochrana počítačového software
 (Petr HASALÍK)

2021, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qkf5qy// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Limity autorskoprávní ochrany softwaru
 (Milan Bartoň)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/urqp7/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Licenční vztahy v autorském právu
 (Pavel Tůma)

2006, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s52qf/ | Teoretické právní vědy / Občanské právo | Theses on a related topic

Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranou autorskoprávní a známkoprávní
 (Pavel Koukal)

2007, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i7lu9/ | Teoretické právní vědy / Občanské právo | Theses on a related topic

Problematika a postup při naplnění právních podmínek díla volného pro užití a možnosti užití díla ve vztahu ke knihovnám
 (Gabriela Obstová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qcyi2/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Autorskoprávní aspekty postavení a činnosti kapel a organizátorů hudebních produkcí
 (Václav Machuta)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31594 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic

Autorskoprávní ochrana výtvarných děl
 (Lucie Králíková)

2021, Bakalářská práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/z90zy/ | Právní specializace / Právo v obchodních vztazích | Theses on a related topic

Autorskoprávní ochrana hudebního díla užitého v reklamě
 (Anastasia Ratusneac)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76583 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic