Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Čankajšek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Komunistická strana Číny a Sovětský svaz v 20.–30. letech 20. století.
 (Lukáš Janotka)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e21lk/ | Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny | Theses on a related topic

Komunistická strana Číny
 (Barbora STONIŠOVÁ)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3538 | Učitelství pro základní školy / | Theses on a related topic

Porovnání generačních změn vedoucích představitelů Komunistické strany Číny
 (Gabriela KRAJÍČKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8hjs3n// | Filologie / Německá filologie - Čínská filologie | Theses on a related topic

Čínská občanská válka v letech 1946-1949
 (Kryštof BLAHOTA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xq22pi// | Historické vědy / Obecné dějiny | Theses on a related topic