Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tourism infrastructure

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Cestovní ruch v Ústeckém kraji-Potenciál a infrastruktura cestovního ruchu
 (Miluše Nováková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB615 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Možnosti zaměstnávání znevýhodněných osob v oblasti cestovního ruchu
 (Branislav Djobek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11899/vsh_m/ | Ekonomika a management / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Zaměření skutečného provedení doprovodné infrastruktury cestovního ruchu NKP Vítkovice
 (Sabina Donová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98398 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Regionální disparity v rozložení hromadných ubytovacích zařízení jako součásti základní infrastruktury cestovního ruchu v ČR
 (Lenka Parkanová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29958 | Hospodářská politika a správa / Regionalistika a veřejná správa | Theses on a related topic

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v obci Modrá
 (Helena Malinová)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85984 | Ekonomika a management / Ekonomika cestovního ruchu | Theses on a related topic

Percepce infrastruktury cykloturistiky v Libereckém kraji v návaznosti na vybrané geografické jevy v ORP Liberec
 (Vendula Zelinková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//120l2b// | Geografie / Aplikovaná geografie | Theses on a related topic

Regionální disparity v rozložení hromadných ubytovacích zařízení jako součásti základní infrastruktury cestovního ruchu v ČR
 (Lenka Parkanová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29958 | Hospodářská politika a správa / Regionalistika a veřejná správa | Theses on a related topic

Príprava novej prevádzky ubytovacieho zariadenia v meste Levice
 (Michaela Barthová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13502/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Rozvoj cestovného ruchu v Banskoštiavnickom regióne
 (Denisa Popracová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/sx106/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Komplexní rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na Pelhřimovsku
 (Blanka PICKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2lxy81// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)