Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

g. b. shaw

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Pygmalión: transpozice mýtu, jeho literární a divadelní verze. G. B. Shaw, A. J. Lerner
 (Dominika Prchalová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vkcmp/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

"PŘEDSTAVIVOST JE POČÁTKEM TVOŘENÍ. PŘEDSTAVUJTE SI, PO ČEM TOUŽÍTE, CHCETE MÍT TO, CO SI PŘEDSTAVUJETE A NAKONEC VYTVÁŘÍTE TO, CO CHCETE MÍT."/G. B. Shaw/
 (Monika HRACHOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gwnbb4// | Design / Design kovu a šperku | Theses on a related topic

Women Characters in G.B. Shaw's Plays
 (Kristýna Mišovcová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vwgpey// | Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi | Theses on a related topic

Srovnání Čapkovy Věci Makropulos a Zpět k Methusalemovi G. B. Shawa
 (Tereza HASSEROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ipkq1s// | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Jeanne d'Arc als Bühnenfigur bei Schiller, Shaw und Anouilh
 (Ladislava Blahová)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/juis3/ | Filologie / Německý jazyk a literatura | Theses on a related topic