Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bioinformatika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Softcomputing a bioinformatika
 (Michal GRÉČ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//skb7pz// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Bioinformatika
 (Michal ČTVERÁČEK)

2006, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4mvyfk// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Bioinformatika
 (Simona Smejkalová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//evg21l// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Bioinformatika
 (Michal GRÉČ)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gvfqsy// | Informatika / | Theses on a related topic

Tool for Quality Assessment of Microarray Hybridization Data
 (Jan Kotrs)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vjwl4/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

PredictSNP onco: server pro automatickou analýzu mutací přispívajících k rozvoji rakoviny
 (Adam Dobiáš)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e5awu/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Bioinformatická analýza polymorfismů membránově vázaných isoforem adenylátcyklas s potenciálně klinickým významem
 (Radim Jaroušek)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kd1q5/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Frontend pro databázi parciálních atomových nábojů
 (Dominik Toušek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vw8vq/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Bioinformatická analýza vlivu vybraných variant v sekvencích proteinu zvolené membránově vázané isoformy adenylátcyklas na funkci tohoto enzymu
 (Martin Šindelář)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wfg8b/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Výpočtové prostredie pre anotáciu DNA sekvencií transpozónov a ich prezentáciu
 (Michal Červeňanský)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zjerl/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)