Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

strategie key words

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Postoje a strategie dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let
 (Helena Sulková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o8w9e/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Strategie rodičů při podpoře studijní motivace nadaných dětí
 (Lenka Frimlová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xgruh/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova Speciální pedagogika | Theses on a related topic

Návrh strategie rozvoje turismu pro vybrané místo ČR zapsané v UNESCO
 (Aneta Suchá)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12086/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Strategie pro odhalování a řešení záškoláctví na druhém stupni základních škol
 (Simona Strašilová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hvi5l/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Edukační strategie v pracovní výchově u těžce zrakově postižených žáků
 (Rostislav Galia)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3xsn/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Strategie učení se angličtině jako cizímu jazyku u žáků 1. stupně základní školy
 (Ivana Hrozková)

2012, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bwg9d/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Strategie zvládání a jejich měření ve vztahu k charakteristikám osobnosti
 (Jana Hnízdilová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vrlye/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Návrh strategie pro získávání korporátních klientů pro vybraný hotel
 (Kateřina Volšičková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/7016/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Marketingová strategie firmy v oblasti osobních služeb
 (Pavlína Ištoková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/9547/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Lokalizační strategie nadnárodních společností v prostoru střední a východní Evropy
 (Martin Foral)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/leflb/ | Geografie a kartografie / Regionální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)