Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

chromosome

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Crossroads of genetics and epigenetics: nucleosome assembly and chromosome integrity
 (Karin Jaške)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/laaa5/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Mechanismy působení podjednotek (structure maintenance of chromosome) komplexů SMC5/6
 (Marek Adamus)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b42fz/ | Vědy o živé přírodě / Bio-omika | Theses on a related topic

Sex chromosome evolution study in dioecious species of the genus Silene.
 (Hana Blavet)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kthcq/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

New insights into the evolution of the W chromosome in Lepidoptera
 (Martina FLEGROVÁ)

2017, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ovpohy// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Rapid turnover of the W chromosome in geographical populations of wild silkmoths, Samia cynthia ssp.
 (Jindra ŠÍCHOVÁ)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e20m99// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Study on the chromosome number in the alveolate alga \kur{Chromera velia} by TSA-FISH
 (Jan VAZAČ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qwzuqd// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Contrasting patterns of karyotype and sex chromosome evolution in Lepidoptera
 (Jindra ŠÍCHOVÁ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vvagth// | Molekulární a buněčná biologie / Molekulární a buněčná biologie a genetika | Theses on a related topic

Molecular cytogenetic analysis of the W sex chromosome in Lepidoptera
 (Iva FUKOVÁ)

2007, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x1g03x// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Strukturní chromosomové aberace postihující chromosom 18
 (Hana Poláčková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nc8ik/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Telomerový protein TPP1 - jeho interakce při ochraně konců lidských chromosomů
 (Michaela Kerberová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o9r8e/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)