Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nanopore

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Oxford Nanopore sekvenování a jeho využití pro analýzu struktury rostlinných genomů
 (Johana RICHTEROVÁ)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d2zucn// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Metody zpracování sekvenačních dat technologie Oxford Nanopore pro účely metagenomiky
 (Lujza Barilíková)

2018, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//dueepi// | Biomedicínská technika a bioinformatika / | Theses on a related topic

\kur{De novo} sekvenování genomu \kur{Crenicichla semifasciata} technologií Oxford Nanopore
 (Adela MIKEŠOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7oztg8// | Biologie / Biomedicínská laboratorní technika | Theses on a related topic

Využití nanopórového sekvenování pro analýzu genomů helmintů
 (Jana Sekerková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h5shs/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Analýza genomu environmentálního izolátu Silvimonas sp. sekvenovaného pomocí nanopórové technologie
 (Martina Jeřábková)

2022, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//thz737// | Mikrobiologie a genové inženýrství / | Theses on a related topic

Software for the detection of strand bias from the next-generation sequencing data
 (Alexandra Skysľaková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qflyk/ | Informatika / | Theses on a related topic

Využití metylací DNA při studiu historických populací a ve forenzní praxi
 (Lenka Skopalová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tlqxc/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic