Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

deliberativni demokracie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Deliberativní demokracie: od Habermase k sociálním sítím
 (Jakub Jetmar)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n0lde/ | Mediální a komunikační studia / Politologie | Theses on a related topic

Participativní rozpočtování jakožto nástroj participativní demokracie v ČR: případová studie participativního rozpočtu v Městské části Praha 5
 (Barbora Mikolášková)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/os3uv/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Habermasovo pojetí deliberativní demokracie
 (Žaneta VOJTĚCHOVSKÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//tat219// | Politologie / Politická filozofie | Theses on a related topic

Model deliberativní demokracie u J. Cohena
 (Romana ERNSTOVÁ)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xrh4h1// | Politologie / Politická filozofie | Theses on a related topic

Deliberativní pojetí demokracie a její uplatnitelnost v praxi.
 (Martina LALÁKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//m32tv9// | Politologie / Politická filozofie | Theses on a related topic

Teorie deliberativní demokracie v praxi
 (Jan Martinek)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lrv3q/ | Mediální a komunikační studia / Politologie | Theses on a related topic

John Rawls a deliberativní demokracie
 (Pavel DLASK)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//80rxxp// | Politologie / Politická filozofie | Theses on a related topic

Kritika demokracie a problémy legitimity v současné Evropské unii
 (Blanka BOBOKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//go4i5q// | Politologie / | Theses on a related topic

Národní stát a demokracie
 (Nikola NAVRÁTILOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//joqrz2// | Politologie / Politická filozofie | Theses on a related topic

Deliberativní demokracie v případě vyjednávání o vzniku Národního parku Jeseníky
 (Barbara LIŠKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h2gmxq// | Politologie / Politologie a evropská studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)