Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni asistent

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Sociální pedagog jako asistent pedagoga na základní škole
 (Daniel ZAHRADNÍK)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zzjchm// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v Olomouckém kraji
 (Jitka GATIALOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p4a8ep// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Pracovní asistent v kavárně Bárka kafe
 (Marta RYŠÁNKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ze9hdu// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Asistent pedagoga v procesu inkluzivního vzdělávání na základní škole
 (Kateřina Grycová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/enom5/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Asistent pedagoga - podpůrný činitel inkluzivního vzdělávání
 (Jana Lošťáková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/myuq1/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Asistent jako flexibilní aktér procesu poskytování sociálních služeb ve SPOLU Olomouc
 (Stanislava VRÁGOVÁ)

2019, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lq70kl// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce - Rodiny | Theses on a related topic

Asistent pedagoga na základních školách ve Zlínském kraji
 (Marie Kolínková)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//di0kau// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Asistent pedagoga ve školní praxi
 (Kristina Jeřábková)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//v95eu6// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Dobrovolnický program Asistent do rodin s dvojčaty a vícerčaty z pohledu rodičů
 (Lenka CHMELAŘOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xorsgm// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Sociální asistence jako pomoc rodinám zasažených sociální exkluzí
 (Martina Skotáková)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkujp/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)