Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

personalistika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Personalistika v nestátní neziskové organizaci
 (Štěpánka Hrušková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/bljrl/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Personalistika v divadlech s operním provozem v ČR
 (Zuzana Brdíčková)

2016, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/fyhg0/ | Hudební umění / Hudební manažerství | Theses on a related topic

Personalistika a řízení lidských zdrojů ve firmě Telefonika O2 Czech Republic, a.s.
 (Alena Prešnajderová)

2014, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/d8rji/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

Personalistika - příprava na pracovní pohovor
 (Monika Kroužilová)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Personalistika a personální politika podniku
 (Veronika Císařová)

2013, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/w2rdr/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Personalistika a personální politika podniku
 (Libor Štůsek)

2014, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/stwgs/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Personalistika a personální politika podniku
 (Jana Sedláková)

2013, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/dluin/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

PERSONALISTIKA A VEDENIE ĽUDÍ VO VYBRANOM ZARIADENÍ
 (Daniela Wildnerová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

http://theses.cz/id//grpcef// | Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch / | Theses on a related topic

Personalistika v průmyslu komerční bezpečnosti
 (Tomáš Žák)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ylbyfg// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Personalistika ve vybrané průmyslové společnosti
 (Andrea Bačkorová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141599 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)