Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kotouč

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Studium povrchové změny styčné plochy brzdového kotouče
 (Jiří Verlík)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114958 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Studium povrchové změny styčné plochy brzdového kotouče
 (Jiří Verlík)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114958 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Vyšetřování proudových polí při výtoku z trysky na rotující kotouč
 (Jindřich Štefek)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117541 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Theses on a related topic

Výběr nového materiálu a návrh technologického postupu výroby spojkového kotouče
 (Jan GREČL)

2016, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4e3xe3// | Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě | Theses on a related topic