Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

re-education of reading

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Reedukace potíží při čtení ve 3. ročníku základní školy
 (Petr Hynčica)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gspir/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití Montessori pedagogiky při výuce čtení u žáků se specifickými porachami učení
 (Jana Šlapková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ja5pd/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic