Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

polovodicova spektrometrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití polovodičové spektrometrie gama v experimentální reaktorové fyzice
 (Jan KUČERA)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eidqx3// | Elektrotechnika a informatika / Měřící a výpočetní technika | Theses on a related topic

Měření rozložení výkonu v experimentálním reaktoru LR-0 (CV Řež) pomocí polovodičové spektrometrie gama
 (Jitka BRABCOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dotwgd// | Elektrotechnika a informatika / Měřicí a výpočetní technika | Theses on a related topic

Detekce a spektrometrie záření gama
 (Jakub Juryšek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87370 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Polovodičový gama spektrometr Falcon 5000
 (Vladimír Polák)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94335 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Cs-137 v lesním ekosystému ve vybraných lokalitách
 (Pavlína SEBEROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sle9p9// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Obsah Cs-137 v houbách
 (Michaela ČADOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gkxofp// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Cesium-137 v mase lesní zvěře na území Šumavy
 (Petra VENČOVSKÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8a1o6q// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Cesium-137 v mase lesní zvěře na území Šumavy
 (Petra VENČOVSKÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8a1o6q// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Vliv polovodičových materiálů na fotokatalytické reakce
 (Kateřina Zatloukalová)

2015, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110419 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Theses on a related topic

Přepracování a úprava radioaktivních odpadů
 (Zdeněk Šmída)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94088 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic