Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

reprocessing

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Možnosti zpracování průmyslových odpadů v podniku
 (Katarína Villínová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqqd3/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Zpětné zpracování stavební suti a jeho vliv na nabídkovou cenu stavebních prací
 (Jan Hanáček)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//96zab8// | Ekonomika a management / Podnikání | Práce na příbuzné téma

Přepracování odpadního chemosádrovce konverzní reakcí
 (Josef Fišer)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//sahjur// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Přepracování a úprava radioaktivních odpadů
 (Zdeněk Šmída)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94088 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Přepracování odpadů z různých procesů energetického využití biomasy na organické hnojivo
 (Lucie JAROŠOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ocnm5a// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Odhad nákladů na přepracování paliva pokročilých jaderných reaktorů
 (Evžen Losa)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pefh1c// | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Regenerace a zpracování použitých sorbentů na bázi jílových minerálů
 (Sandra Celárková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86498 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Technicko-ekonomická analýza přepracování jaderného paliva
 (Jan SCHVARZ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1tmved// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Zpracování heterogenních pryžových odpadů jako součást dodavatelské sítě
 (Dana TÁBORSKÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//atslsa// | Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství | Práce na příbuzné téma