Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rychlost rustu krystalu.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Růst krystalů GeS\dindex{2} v taveninách systému Ge-S
 (Eliška Slavíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9l988a// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Růst krystalů v podchlazených taveninách systému Se-Te
 (Simona Martinková)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//skzrgf// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Theses on a related topic

Vliv zrnitosti prášků na růst krystalů ve sklovitém As2Se3
 (Gabriela Svobodová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//re41fb// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Nukleace a růst krystalů v amorfních chalkogenidových materiálech
 (Simona Martinková)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//by6qe4// | Fyzikální chemie / | Theses on a related topic