Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sickness benefits

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Systém poskytování dávek nemocenského po legislativních změnách platných od 1.1.2020 v plné elektronické formě a jeho přínos pro dlouhodobě nemocné občany
 (Martina Jiřičná)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/h2xru/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Vliv legislativních změn v nemocenském pojištění na nemocenské dávky v okrese Nymburk
 (Irena JAROŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//kpzlsu// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Dávky pokrývajúce udalosť tehotenstva a materstva
 (Jana Krištofíková)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/v425b/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Dávky nemocenského pojištění z titulu nemoci a úrazu
 (Petra PŘECECHTĚLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xzhzag// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Řízení v dávkových věcech nemocenského pojištění
 (Petr Semrád)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/um1jg/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Systém nemocenských dávek v České republice
 (Irena Jarošová)

2018, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5310 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Rodinné a nemocenské dávky ve Francii a Švédsku
 (Kristýna Šimíčková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75253 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující výdaje na dávky nemocenské v ČR
 (Andrea Korbičková)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7zgpdv// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Zneužívání dávek nemocenského pojištění
 (Jitka POUZAROVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l0lm6e// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)