Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

unit,

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Design of transitions between multiple levels of unit visualizations in maps
 (Magdaléna Kejstová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/evmvx/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

Adaptive multi-level unit visualizations in maps
 (Jozef Bátrna)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ustj5/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Working with Complex SQL Queries in Unit Tests
 (Dávid Urbančok)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/edqfx/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Možnosti identifikace rozumového nadání předškolních dětí pomocí testu UNIT
 (Dana Juhová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n5co1/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Effectively Integrating Unit Testing and Code Coverage into Continuous Integration
 (Tomáš Svrček)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eankw/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Event marketing taneční skupiny All Style Unit
 (Klára Machálková)

2020, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//r6a77w// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Technical-Economic Design of a Telematics Unit for Trucks and Buses
 (Jan BESEDA)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1rd2r8// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Komunikace taneční skupiny All Style Unit na sociálních sítích
 (Kateřina Koňaříková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//podejm// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Energy Harvesting and Power Management Unit for a Pressure Detection and Nerve Stimulation Device
 (Jakub Möhwald)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142082 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Event marketing taneční skupiny All Style Unit
 (Klára Machálková)

2020, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//r6a77w// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)