Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Východiska sociální práce s oběťmi sexuálního násilí z hlediska radikálního feminismu
 (Barbora ČERNOCHOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//34wugr// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Vybrané aspekty postavení žen v české společnosti v kontextu sociální práce
 (Markéta ŽONDROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bjszis// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Problematika genderových stereotypů v sociální práci
 (Eva ŠTEFAŇÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//tm72rj// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Diskriminace na trhu práce v České republice podle pohlaví
 (Veronika Mikešová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/5118 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Projevy diskriminace při výběru a přijímání zaměstnanců v MSP
 (Dinara Kanatova)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/abomi/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Genderové stereotypy v pečujících profesích- případová studie NNP VIA s.r.o.
 (Michala KOMOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9ul6sq// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Genderové aspekty profese terénního sociálního pracovníka
 (Linda HUDECOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o32e1u// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Genderové stereotypy v různých sférách společnosti
 (Veronika RYDVALOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p5p0ko// | Specializace v pedagogice / ČJu-SVu | Theses on a related topic

Genderové stereotypy v sociální práci
 (Petra KLEČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jgk415// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Gender stereotypy v procesu vzdělávání
 (Simona HOŠKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fx7h40// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)