Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Hodnocení pěstebních substrátů a jejich vlivu na produkci a kvalitu zeleniny
 (Tereza Kršková)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2s62mr// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Využití popílku při výrobě pěstebních substrátů
 (Petra Mikulcová)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115747 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Speciální substráty pro pěstování okrasných dřevin s vyšším obsahem vzduchu
 (Petra Novosadová)

2018, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cj7lj2// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Možnosti využití vybraných bezobratlých v odpadovém hospodářství
 (Markéta Kalová)

2015, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//h4h3q8/zaverecna_prace.pdf/ | Technologie odpadů / | Theses on a related topic

Využití popílku ze spalování biomasy k sanaci termicky aktivního odvalu Heřmanice
 (Tereza Fukalová)

2023, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/151329 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Možnosti využití popílku ze spalování biomasy
 (Jelena Kastnerová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115503 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Theses on a related topic

Možnosti nakládání s popílkem ze spalování biomasy biologickými metodami
 (Michal Ondrušák)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129776 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Vliv popílku ze spalování biomasy na kvalitu pěstebního substrátu
 (Lenka Hanuliaková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119961 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Návrh mokrého odlučovače popílku pro kotle spalující biomasu
 (Martin Hutník)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104888 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Výzkum vlastností popílků ze spalování biomasy v Žatecké teplárenské, a.s. z hlediska možnosti jejich dalšího využití
 (Jana Mašková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86473 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)