Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biomasa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Biomasa – perspektivní zdroj energie
 (Marek Pauk)

2023, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//omtk48// | Základy strojního inženýrství / | Theses on a related topic

Biomasa – perspektivní zdroj energie
 (Marek Pauk)

2023, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//mzg76j// | Základy strojního inženýrství / | Theses on a related topic

Biomasa – perspektivní zdroj energie
 (Marek Pauk)

2023, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//ro9rjv// | Základy strojního inženýrství / | Theses on a related topic

Charakterizace a zpracování směsí typu biomasa/pojivo
 (Veronika Sýkorová)

2022, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/148277 | Energetické stroje a zařízení / | Theses on a related topic

Biomasa – perspektivní zdroj energie
 (Marek Pauk)

2023, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//91ms9w// | Základy strojního inženýrství / | Theses on a related topic

Biomasa - šance pro zemědělství a krajinu?
 (Pavel Hrala)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e679n/ | Humanitní environmentalistika (tříleté) / Humanitní environmentalistika | Theses on a related topic

Biomasa / Obnovitelné zdroje
 (Robert Šerý)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Biomasa jako energetický zdroj
 (Kateřina Jendřejková)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115298 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Biomasa jako základní surovina pro výrobu paliv a energie
 (Jan JUNGA)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h7rwm8// | Zemědělství / Biotechnologie využití biomasy | Theses on a related topic

BIOMASA JAKO ZÁKLADNÍ SUROVINA PRO VÝROBU PALIV A ENERGIE
 (Tomáš HUBAČ)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ydspwf// | Zemědělství / Biotechnologie využití biomasy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)