Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

popilek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Studium koncepce K-hodnoty a indexu účinnosti pro popílek a strusku a jejich posouzení a stanovení pro betony
 (Petr Šperling)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//v0o122// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Popílek - dopad na člověka a krajinu
 (Jesika ŠTANTEJSKÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dvsp7t// | Výtvarná umění / Fotografie a intermediální tvorba - ateliér Aplikovaná a reklamní fotografie | Theses on a related topic

Aktivace vysokoteplotního popílku přídavkem popílku fluidního pro výrobu betonu
 (Martin Ťažký)

2016, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//pj5gfc// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Popílek z energetiky
 (Tomáš Jirásek)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98303 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Aktivace vysokoteplotního popílku přídavkem popílku fluidního pro výrobu betonu
 (Martin Ťažký)

2016, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//z5kzcm// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Úprava popílku ze spaloven odpadů s možností snížení environmentálních rizik.
 (Silvie Hartmann)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110931 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

Možnosti využití různých druhů popílků při výrobě oxidovaných asfaltových izolačních pásů
 (Radka Sklenářová)

2019, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//6z1j4h// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Možnosti využití vysoce jemných podílů popílků z klasického spalování uhlí
 (Jaroslav Havelka)

2015, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//cnf1am// | Chemie a chemické technologie / | Theses on a related topic

Možnosti využití popílků po SNCR pro výrobu portlandského cementu
 (Romana Kozlová)

2016, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//ns3zh8// | Chemie, technologie a vlastnosti materiálů / | Theses on a related topic

Možnosti využívání klasických popílků po zavedení SNCR
 (Denisa Beranová)

2015, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//6nnkp7// | Chemie, technologie a vlastnosti materiálů / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)