Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vermikompost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zpracování bioodpadu velkoprodukčním vermikompostováním
 (Katrin Kusová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137271 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Vliv popílku ze spalování biomasy na kvalitu pěstebního substrátu
 (Lenka Hanuliaková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119961 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Ověření metody zpracování bioodpadu vermikompostováním.
 (Kristýna Červená)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112254 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

Vermikompostování čistírenských kalů
 (Jiří Beneš)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103115 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Kompostovací technologie
 (Hynek Malecký)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103589 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic