Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

xenobiotika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Optimalizace technologie fotostimulace pro oddálení pohlavní zralosti u sivena amerického (Salvenilus fontinalis)
 (Jakub JUNG)

2016, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w381e8// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Efekt xenobiotik na DNA integritu a fyziologii rybích spermií
 (Pavla LINHARTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vqqjnk// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Efekt xenobiotik na DNA integritu a fyziologii rybích spermií
 (Pavla LINHARTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vqqjnk// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Efekt xenobiotik na DNA integritu a fyziologii rybích spermií
 (Pavla LINHARTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vqqjnk// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Teplotní závislost motility spermatu u různých druhů ryb
 (Hadiseh DADRAS ASYABAR)

2018, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lxwy7m// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Efekt xenobiotik na DNA integritu a fyziologii rybích spermií
 (Pavla LINHARTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vqqjnk// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Ověřování degradačních vlastností izolovaných kmenů bakterií.
 (Hana BRŤKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//rn3fhm// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Efekt xenobiotik na DNA integritu a fyziologii rybích spermií
 (Pavla LINHARTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vqqjnk// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Detekce bisfenolu A jako endokrinního disruptoru živočišných organismů
 (Polina Nadtochaeva)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0yalmg// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Theses on a related topic

Efekt xenobiotik na DNA integritu a fyziologii rybích spermií
 (Pavla LINHARTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vqqjnk/Diploma_thesis_-_Linhartova.pdf/ | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)