Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Komparace současného pohřbu v městském a venkovském prostředí. Na příkladu Brna a Ratíškovic
 (Anna Pilařová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q783m/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Zaměstnanost v zemědělství a průmyslu ve venkovském a městském prostoru
 (Lenka Slámová)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kqz10/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Komparace úrovně motorických schopností dívek městské a vesnické základní školy v Ostravě a okolí
 (Dalibor VLK)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zrg6me// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Rozdíly mezi městským a venkovským hřbitovem: Případ Hořovic a Mrtníka
 (Kateřina KORDASOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sz5ntw// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Rozdíly mezi městským a venkovským hřbitovem: Případ Hořovic a Mrtníka
 (Kateřina KORDASOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3xw0e9// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Strukturální fondy EU a jejich využití v cestovním ruchu a regionálním rozvoji ČR
 (Michaela Pekařová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73027 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Komparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy v Zábřehu na Moravě a okolí
 (Jan BRZOBOHATÝ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mbnojp// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - občanská výchova | Theses on a related topic

Popsání vztahu mezi genderem a faktory vzniku chudoby.
 (Helena Večeřová)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13629/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Feminizace chudoby v rozvojových zemích
 (Veronika MARKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6q67dy// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Feminizace chudoby na Jamajce, její aspekty a důsledky
 (Eliška Gerthnerová)

2009, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//kiidse// | Sociální politika a sociální práce / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)