Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

passive monitoring

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Improving Situation Awareness Through Monitoring Data Correlation
 (Stanislav Špaček)

2019, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yj7m5/ | Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost / | Theses on a related topic

Optimalizace, kalibrace a terénní testování pasivních vzorkovacích zařízení pro monitoring polárních organických látek.
 (Jakub Urík)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d5g5i/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Theses on a related topic

Využití pasivního vzorkování pro monitoring sinicových toxinů.
 (Libor Jaša)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yglfo/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Kalibrace a terénní validace pasivních vzorkovacích zařízení pro monitoring nově sledovaných polutantů ve vodách.
 (Jana Adamcová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dlc0p/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Měření síťových toků na virtuálních hostech
 (Dominik Mlynka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1pcu/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

Monitoring kvality městského a venkovského ovzduší pomocí borového jehličí.
 (Mária Chropeňová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ibo97/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Kalibrace a terénní testování pasivních vzorkovačů na monitorování produktů osobní péče ve vodním prostředí
 (Kateřina Šverclová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3yyf/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Flow-based Analysis of DTLS Protocol
 (Akhilesh Kumar Soni)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u7oju/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Theses on a related topic

Skríning prioritních znečišťujících látek v povodích řek na Slovensku metodou pasivního vzorkováni
 (Adriana Husárová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/txbqq/ | Chemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)