Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

agritourism

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Balancing Agriculture and Tourism in Vietnam by Agritourism and Recommendations
 (Thi To Ngoc DO)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lg0jt5// | Geography / International Development Studies | Theses on a related topic

Agroturistika jako fenomén krátkodobých pobytů z oblasti kulturního turismu v Euroregionu Praděd
 (Michaela Hendrychová)

2020, Diplomová práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/fghh5/ | Historická studia / Kulturní dědictví v regionální praxi | Theses on a related topic

Analýza předpokladů cestovního ruchu v Krasnodarském kraji se zaměřením na agroturistiku
 (Dorota Volavková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kusr8/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Hodnocení agroturistiky a venkovské turistiky v Jihočeském kraji
 (Dominika MÁLKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//lrlie6// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Rozvoj agroturistických služeb se zaměřením na méně tradiční formy
 (Patrik Synek)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rblpaw// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Projekt zavedení agroturistiky v oblasti mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko
 (Ivana Kopecká)

2018, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5jcxi7// | Ekonomika a management / Podniková ekonomik, specializace Ekonomika cestovního ruchu | Theses on a related topic

Podnikatelský záměr v agroturismu
 (Jindřich PETR)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//phe2t3// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Agroturistika jako přínos k zaměstnanosti ve venkovském prostoru
 (Denisa HAVLÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vbu2jr// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Agroturistika - srovnání možností v ČR i zahraničí
 (Dominika MÁLKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xfhb6t// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Postavení a potenciál agroturistiky v České republice
 (Adéla Syřínková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75998 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)